martes, 24 de noviembre de 2015

Salvador García Bodaño


...E perdémonos, logo, nas estradas da noite,
da noite deserta onde foxe a escuridade,
a escuridade inzada de anuncios apagados,
apagados nas dondas paredes da choiva,
da choiva e das idénticas horas case líquidas,
líquidas case no aire que ven e te molla,
e te molla, morna aínda por debaixo do liño,
do liño branco, case branco, que cae, Xulia,
Xulia, cae mansamente,
mansamente por ti no maino romper da alborada...


... Y nos perdemos, luego, en las callejas de la noche,
de la noche desierta donde huye la oscuridad,
la oscuridad hinchada de anuncios apagados,
apagados en las blandas paredes de la lluvia,
de la lluvia y de las idénticas horas casi líquidas,
líquidas casi en el aire que viene y te moja,
y te moja, tibia todavía por debajo del lino,
del lino blanco, casi blanco, que cae, Xulia,
Xulia, cae mansamente,
mansamente por ti en el suave romper de la alborada...


Salvador García-Bodaño (Teis, Vigo, 1935)
Obra poética
Edicións Espiral Maior, A Coruña, 1993

No hay comentarios:

Publicar un comentario