domingo, 29 de junio de 2014

Marilar Aleixandre


as copias do rexistro

as mulleres da casa foron mozas un día
recibiron bicos furtivos entre as xestas
e   aínda que diso non quedou constancia
no rexistro
disfrutaron noites gloriosas cos amantes
o pracer abaneou os seus ventres

sangraron un día por vez primeira
mesmo se non quedou rexistrado
en ningures
andaron a rolos nos palleiros
volveron á casa molladas
cunha herba prendida no cabelo
e un sorriso misterioso
nos beizos.


las copias del registro

las mujeres de la casa fueron jóvenes un día
recibieron besos furtivos entre las retamas
y   aunque de eso no quedó constancia
en el registro
disfrutaron noches gloriosas con los amantes
el placer meció sus vientres

sangraron un día por vez primera
incluso si no quedó registrado
en ningún sitio
anduvieron a tumbos en los pajares
volvieron a casa mojadas
con una hierba prendida en el cabello
y una sonrisa misteriosa
en los labios


Marilar Aleixandre (Madrid, 1947)
Desmentindo a primavera
Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2003.
Versiòn de Andrés Vara

No hay comentarios:

Publicar un comentario