sábado, 21 de junio de 2014

María do Cebreiro


The mistress

Xa non pensa en durar. Limítase a dar voltas
pola cama. As sabas recoñecen o seu corpo,
poderán debuxalo cando marcha.
Enriba da sua pel a cortina proxecta
filigranas de sombra.
En cada movemento das súas mans
o raso azul fai nubes.
Unha caligrafía Dunhill da súa boca:
o fume, que só pode tatuar o invisible.
O perfume dos corpos aínda quente
dille que o adeus tampouco é unha ausencia.
A despedida puxo a carne en vertical,
e nesa posición a amante, que non era,
camiñou pola rúa ata chegar ao cuarto.
O que pasou de noite non se pode contar
salvo se a lingua atopa no seu curso
a curva dunha elipse e fai por caber nela.
Pero os pasos que deu
ata chegar á cama falaban da mañá, do seu silencio.
Nese momento o sol entra de canto
e ilumina as súas pernas. Érguese,
pon a roupa. Nota que as medias aínda lle son fieis.
Esquécese do bolso, pecha a porta
e vaise co que ten ao seu propio futuro.


The mistress

Ya no piensa en durar. Se limita a dar vueltas
en la cama. Las sábanas intiman con su cuerpo,
lo podrán dibujar cuando se vaya.
Encima de su piel la cortina proyecta
filigranas de sombra.
En cada movimiento de sus manos
el raso azul crea nubes.
Una caligrafía Dunhill de su boca:
el humo, que sólo puede tatuar lo invisible.
El perfume de los cuerpos, aún caliente,
le dice que el adiós tampoco es una ausencia.
La despedida puso la carne en vertical
y en esa posición la amante, que no era,
caminó por la calle hasta llegar al cuarto.
Lo que pasó de noche no se puede contar
a no ser que la lengua limite con la curva de una elipsis
y se esfuerce en caber.
Pero el paseo que dio hasta llegar al lecho
habla de la mañana, del silencio.
En ese instante el sol entra por una esquina
e ilumina sus piernas. Se levanta,
se viste. Y nota que las medias aún son fieles.
Deja el bolso olvidado, cierra el cuarto,
se va con lo que tiene a su propio futuro.


María do Cebreriro (Santiago de Compostela, 1976)
Objetos perdidos
Ediciones Trea, Gijón (Asturias), 2007.
Traducción de la autora.

No hay comentarios:

Publicar un comentario