miércoles, 10 de julio de 2013

Xosé María Álvarez-Cáccamo


Nada

Eu puden (casualmente) non ser nada
pola mesma razón (azar ou causa)
pola que aquí cheguei e escribo agora
este poema no que me pergunto
que sería de min se aquela noite
de comezos (calculo) de Novembro
os meus pais preferisen sucumbir
aos engados do sono ou (por azar
ou controlada causa) a súa aperta
non dá froito nas árbores da nada.

¿Tería alguén usado ese paréntese
do tempo e das paisaxes, aquel oco
deixado pola vida que non foi?
¿Outro en lugar de min, desancorado,
sofrería o meu medo de altas ponlas,
a mágoa que agardaba polos ollos
con que testemuñei a vagarosa
marcha dun barco verde e a doente
tristura do domingo farrapento
das mozas que arrecenden a alcanfor?
¿Con que rapaz, furtiva no faiado
onde o gume das ondas repetía
espellos do verán, a miña noiva
tería descuberto a ventureira
sorpresa dos seus labios? ¿Que muller
entre os corpos que corren puño en alto
sería amor de quen, no sendo eu nada,
ocupase o meu tempo de ardoroso
soño de liberdade?

Pero non sendo eu nada, ¿que sentido
alcanzan a magnolia, o barco triste,
un domingo grisento e unha tarde
de beixos no faiado, aquel amor
que pasou entre cánticos e chamas?

Sen min, esa magnolia, aquel domingo,
o barco, a tarde inmensa do faiado,
a muller dun amor de liberdade,
serían vida de outro o de ninguén,
pero nunca razón de este poema.Nada

Yo pude (casualmente) no ser nada
por la misma razón (azar o causa)
por la que aquí llegué y escribo ahora
este poema en el que me pregunto
qué sería de mí si aquella noche
de comienzos (calculo) de noviembre
mis padres hubieran preferido sucumbir
a los encantos del sueño o (por azar
o controlada causa) su abrazo
no da fruto en los árboles de la nada.

¿Habría alguien usado ese paréntesis
del tiempo y de los paisajes, aquel hueco
dejado por la vida que no fue?
¿Otro en mi lugar, desarraigado,
sufriría mi miedo de las ramas altas,
la pena que aguardaba por los ojos
con que testimonié la vagarosa
marcha de un barco verde y la doliente
tristeza del domingo harapiento
de las muchachas que huelen a alcanfor?
¿Con qué muchacho, furtiva en el desván
donde el filo de las olas repetía
espejos del verano, mi novia
habría descubierto la venturosa
sorpresa de sus labios? ¿Qué mujer
entre los cuerpos que corren puño en alto
sería amor de quien, no siendo yo nada,
ocupase mi tiempo de ardoroso
sueño de libertad?

Pero no siendo yo nada, ¿qué sentido
alcanzan la magnolia, el barco triste,
un domingo grisáceo y una tarde
de besos en el desván, aquel amor
que pasó entre cánticos y llamas?

Sin mi, esa magnolia, aquel domingo,
el barco, la tarde inmensa en el desván,
la mujer de un amor de libertad,
serían vida de otro o de nadie
pero nunca razón de este poema.


Xosé María Álvarez-Cáccamo (Vigo, 1950)
Ancoradoiro. Obra poética (1983-2003). Edicións Espiral Maior, A Coruña, 2003
Versión de Andrés Vara

No hay comentarios:

Publicar un comentario